آویز نشانه

در انبار

محصول: مدال نشانه

جنس: برنج، رنگ ثابت

سنگ: آمتیست (سنگ آرامش)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

مدال به همراه زنجیر برنجی به خریدار تحویل داده می شود که اندازه ی زنجیر به دلخواه مشتری می باشد (در هنگام سفارش در بخش یادداشت سفارش، طول درخواستی قید شود)

۳۵,۰۰۰ تومان