دستبند آبشار

در انبار

محصول: دستبند آبشار

جنس: استیل، رنگ ثابت

سنگ: سودالیت (سنگ آرامش)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

الزامی: هنگام سفارش این محصول، اندازه ی دور مچ دست (نه خیلی کیپ نه خیلی آزاد) در قسمت سفارش یادداشت قید شود.

۳۵,۰۰۰ تومان