دستبند موج فیروزه

در انبار

محصول: دستبند موج فیروزه

جنس: استیل، رنگ ثابت

سنگ: فیروزه (سنگ اعتماد به نفس، دوری از چشم زخم)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

الزامی: هنگام سفارش این محصول، اندازه ی دور مچ دست (نه خیلی کیپ نه خیلی آزاد) در قسمت سفارش یادداشت قید شود.

۴۲,۰۰۰ تومان