گردنبند روشنا

در انبار

محصول: گردنبند ساده با سنگ عقیق پاییزی

جنس: استیل رنگ ثابت

سنگ: عقیق پاییزی (نشاط آور)

این طرح قابل سفارش با سنگ و تعداد سنگ دلخواه می باشد (هزینه تغییر محاسبه می گردد)

۴۲,۰۰۰ تومان