دستبند بهار

در انبار

محصول: دستبند بهار

جنس: برنج، رنگ ثابت

سنگ: آونتورین (سنگ شانس) و زوئیسیت (سنگ انرژی مثبت)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

الزامی: هنگام سفارش این محصول، اندازه ی دور مچ دست (نه خیلی کیپ نه خیلی آزاد) در قسمت سفارش یادداشت قید شود.

۴۵,۰۰۰ تومان