گوشواره راه شب

در انبار

محصول: گوشواره راه شب 

جنس: برنج، رنگ ثابت

سنگ: عقیق دلربا و عقیق سیاه تراش دار (سنگ آرامش، قدرت و رزق و روزی)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

۴۰,۰۰۰ تومان