گردنبند حریر

در انبار

محصول: گردنبند حریر (جناس از لطافت رنگ سبز)

جنس: استیل رنگ ثابت

سنگ: آونتورین (سنگ شانس و قدرت)

محصول قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

اگر تمایل به کم یا زیاد کردن تعداد سنگ روی محصول را دارید، هنگام سفارش در قسمت یادداشت سفارش، قید کنید. و یا از طریق ایمیل یا تلگرام درخواست خود را قبل از سفارش نهایی، مطرح کنید.

۵۲,۰۰۰ تومان