آویز پیچش

در انبار

محصول: آویز پیچش

جنس: برنج، رنگ ثابت

سنگ: فیروزه (آرامش، دوری از چشم زخم)

محصول قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

الزامی: بلندی زنجیر این محصول طبق سفارش خریدار می باشد که در هنگام سفارش می بایست در قسمت یادداشت سفارش قید شود.

۶۸,۰۰۰ تومان