دستبند موج سفید

در انبار

محصول: دستبند موج سفید

جنس: استیل، رنگ ثابت (تمام پیچ ها دست ساز هستند)

سنگ: مروارید پرورشی اصل

الزامی: هنگام سفارش این محصول، اندازه ی دور مچ دست (نه خیلی کیپ نه خیلی آزاد) در قسمت سفارش یادداشت قید شود.

۵۰,۰۰۰ تومان