آویز آفرینش

در انبار

محصول: مدال صدف و مروارید

جنس: استیل رنگ ثابت

سنگ: مروارید

مدال به همراه زنجیر استیل به خریدار تحویل داده می شود که اندازه ی زنجیر به دلخواه مشتری می باشد (در هنگام سفارش در بخش یادداشت سفارش، طول درخواستی قید شود)

۲۵,۰۰۰ تومان