گوشواره دریای سیاه

در انبار

محصول: گوشواره دریای سیاه (جناس از سنگ سیاه و ستاره دریایی)

جنس: استیل رنگ ثابت

سنگ: عقیق سیاه تراش دار و اونیکس (سنگ آرامش، قدرت و رزق و روزی)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

۱۵,۰۰۰ تومان