گوشواره رهایی

در انبار

محصول: گوشواره رهایی (جناس از پروانه)

جنس: استیل رنگ ثابت

سنگ: عقیق سبز (سنگ آرامش، قدرت و رزق و روزی)

طرح قابل سفارش با سنگ دلخواه می باشد

۱۵,۰۰۰ تومان