انگشتر مصری

در انبار

محصول: انگشتر طرح مصری

جنس: برنج

سنگ: عقیق سبز (سنگ قدرت) و عقیق سیاه (سنگ رزق و روزی)

قابل سفارش با سنگ دلخواه بدون تغییر قیمت

الزامی: در هنگام سفارش این محصول، اندازه ی انگشت دست خود را در بخش یادداشت سفارش، قید فرمائید.

۲۵,۰۰۰ تومان