سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
گردنبند دست ساز گردنبند سنگ گردنبند آمتیست

گردنبند آرامش

نام محصول: گردنبند آرامش

نوع سنگ: آمتیست (به شکل آمیتیست و آماتیس نیز نوشته می شود)

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

اطلاعات کامل
گردنبند صدف

گردنبند آفرینش

نام محصول: گردنبند آفرینش

نوع سنگ: صدف طبیعی و مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

قد زنجیر قابل تغییر می باشد. در زمان سفارش قد ذلخواهتان را بفرستید.

اطلاعات کامل
گردنبند صدف طبیعی

گردنبند پیچش

نام محصول: گردنبند پیچش

نوع سنگ: صدف طبیعی آمونیت

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

 

بلندای زنجیر به دلخواه شما قابل تغییر است، در هنگام سفارش قد دلخواه را برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل