سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
گوشواره پروانه گوشواره دستساز گوشواره سودالیت

گوشواره رهایی

نام محصول: گوشواره رهایی

نوع سنگ: سودالیت

نوع پايه: استیل رنگ ثابت

ثبات رنگ: رنگ ثابت/ پروانه ها دوام رنگ بالا

اطلاعات کامل