سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انگشتر با سنگ جید سبز

نام محصول: انگشتر برنجی با سنگ جید سبز

نوع سنگ: جید سبز

نوع پایه: برنج دست ساز

قابلیت سایز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته می شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خرید دور انگشت خود را با متر خیاطی اندازه بگیرید و در بخش یادداشت سفارش، اندازه را بنویسید.

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق رگه دار

نام محصول: انگشتر برنجی با سنگ عقیق بنفش رگه دار

نوع سنگ: عقیق بنفش با ترکیب رنگی صورتی و رگه ی سفید

نوع پایه: برنج دست ساز

قابلیت سایز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته می شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خرید دور انگشت خود را با متر خیاطی اندازه بگیرید و در بخش یادداشت سفارش، اندازه را بنویسید.

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق برزیلی

نام محصول: انگشتر برنجی با سنگ عقیق برزیلی

نوع سنگ: عقیق با طیف رنگی قهوه ای تا سبز-  متغیر در هر محصول

نوع پایه: برنج دست ساز

قابلیت سایز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته می شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خرید دور انگشت خود را با متر خیاطی اندازه بگیرید و در بخش یادداشت سفارش، اندازه را بنویسید.

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق سبز

نام محصول: انگشتر برنجی با سنگ عقیق سبز کیفیت عالی

نوع سنگ: عقیق سبز، سنگ رزق و روزی

نوع پایه: برنج دست ساز

قابلیت سایز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته می شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خرید دور انگشت خود را با متر خیاطی اندازه بگیرید و در بخش یادداشت سفارش، اندازه را بنویسید.

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق سلیمانی (عقیق آبی)

نام محصول: انگشتر برنجی با سنگ عقیق آبی- عقیق سلیمانی

نوع سنگ: عقیق آبی ملقب به عقیق سلیمانی

نوع پایه: برنج دست ساز

قابلیت سایز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته می شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خرید دور انگشت خود را با متر خیاطی اندازه بگیرید و در بخش یادداشت سفارش، اندازه را بنویسید.

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق سیاه (اونیکس)

نام محصول: انگشتر برنجي با سنگ عقيق سیاه (اونیکس)

نوع سنگ: عقيق سیاه تراش دار/ اونکیس

نوع پايه: برنج دست ساز

قابليت سايز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته مي شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق کارنلین (عقیق سرخ)

نام محصول: انگشتر برنجي با سنگ عقيق قرمز/ عقیق کارنلین

نوع سنگ: عقيق قرمز/ عقیق سرخ معروف به عقیق کارنلین

نوع پايه: برنج دست ساز

قابليت سايز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته مي شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خريد دور انگشت خود را با متر خياطي اندازه بگيريد و در بخش يادداشت سفارش، اندازه را بنويسيد.

اطلاعات کامل

انگشتر با سنگ عقیق کارنلین (عقیق سرخ) 2

نام محصول: انگشتر برنجي با سنگ عقيق قرمز/ عقیق کارنلین

نوع سنگ: عقيق قرمز/ عقیق سرخ معروف به عقیق کارنلین

نوع پايه: برنج دست ساز

قابليت سايز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته مي شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

اطلاعات کامل

انگشتر ثلث

نام محصول: انگشتر ثلث (سه گانه)

نوع سنگ: عقیق سرخ، اونکیس سیاه تراش دار

نوع پایه: برنج دست ساز

قابلیت سایز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته می شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

لطفا در هنگام خرید دور انگشت خود را با متر خیاطی اندازه بگیرید و در بخش یادداشت سفارش، اندازه را بنویسید.

اطلاعات کامل

انگشتر شب (عقیق دلربا سرمه ای)

نام محصول: انگشتر برنجي با سنگ عقيق دلربای سرمه ای

نوع سنگ: عقيق دلربای سرمه ای

نوع پايه: برنج دست ساز

قابليت سايز شدن: ندارد- به ابعاد دست شما ساخته مي شود.

ثبات رنگ: کاملا رنگ ثابت

اطلاعات کامل