سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
دستبند دست ساز بنگل برنجی دستساز رز کوارتز سنگ عشق

بنگل شادی (سنگهای مختلف)

نام محصول: بنگل شادی

نوع سنگ: رز کوارتز (سنگ مرکزی)، فیروزه، عقیق دلربا قهوه ای و سرمه ای، عقیق سبز، حدید

نوع پايه: برنج دستساز

ثبات رنگ: رنگ ثابت

اطلاعات کامل
بنگل سنگ دستبند سنگ دستبند دستساز

بنگل شفا (سنگهای مختلف)

نام محصول: بنگل شفا

نوع سنگ: رز کوارتز (سنگ صورتی مرکزی)، عقیق ارغوانی، عقیق سبز، عقیق دلربا قهوه ای و سرمه ای، حدید

نوع پايه: برنجی دستساز

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ خود را برای سایز دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
دستبند دستساز بنگل دستساز عقیق چشم ببر عقیق دلربا قهوه ای

بنگل نگاه

نام محصول: دستبند نگاه

نوع سنگ: عقیق چشم ببر، عقیق دلربای قهوه ای

نوع پايه: برنج دستساز

ثبات رنگ: رنگ ثابت

 

سایز دستبند استاندارد می باشد، لطفا اندازه ی دور مچ خود را در زمان سفارش برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل
دستبند عقیق قرمز دستبند برنجی دستبند دستساز

دستبند آتش (عقیق قرمز)

نام محصول: دستبند آتش

نوع سنگ: عقیق سرخ

نوع پايه: برنج دستساز

ثبات رنگ: رنگ ثابت

 

سایز دستبند استاندارد می باشد، لطفا اندازه ی دور مچ خود را در زمان سفارش برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل
دستبند اسپرت دستبند سنگ

دستبند اسپرت جاذبه

نام محصول: دستبند اسپرت جاذبه

نوع سنگ: اونیکس، عقیق دلربای سرمه ای، حدید

نوع پايه: بند طلاکاری فوق العاده محکم

ثبات رنگ: دانه های طلایی با دوام رنگ بسیار بالا

 

سایز دستبند استاندارد می باشد، لطفا اندازه ی دور مچ خود را در زمان سفارش برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل
دستبند سنگ دستبند مدیتیشن

دستبند اسپرت رنگین

نام محصول: دستبند اسپرت رنگین

نوع سنگ: عقیق سرخ، فیرزوه، عقیق چشم ببر،عقیق سبز، عقیق دلربای قهوه ای، اونیکس،عقیق آبی، حدید

نوع پايه: بند طلاکاری فوق العاده محکم

ثبات رنگ: پلاک با دوام رنگ بسیار بالا

 

سایز دستبند استاندارد می باشد، لطفا اندازه ی دور مچ خود را در زمان سفارش برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل
دستبند چشم ببر دستبند دست ساز

دستبند اسپرت نگهبان

نام محصول: دستبند اسپرت نگهبان

نوع سنگ: عقیق چشم ببر، اونیکس، حدید

نوع پايه: بند طلاکاری فوق العاده محکم

ثبات رنگ: پلاک با دوام رنگ بسیار بالا

 

سایز دستبند استاندارد می باشد، لطفا اندازه ی دور مچ خود را در زمان سفارش برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل
دستبند سنگ

دستبند زنجیره (سنگهای مختلف)

نام محصول: دستبند زنجیره

نوع سنگ: عقیق چشم ببر، عقیق دلربای قهوه ای و سرمه ای، عقیق سبز، عقیق ارغوانی، فیروزه

نوع پايه: برنج دستساز

ثبات رنگ: رنگ ثابت

 

سایز دستبند استاندارد می باشد، لطفا اندازه ی دور مچ خود را در زمان سفارش برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل
گردنبند سودالیت دستبند سودالیت گوشواره سودالیت

سرویس اقیانوس (سنگ سودالیت)

نام محصول: ست اقیانوس

نوع سنگ: سودالیت

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن سایز دستبند، ارسال نمایید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
گردنبند عقیق دلربا گوشواره عقیق دلربا

سرویس رودخانه شب (عقیق دلربا سرمه ای)

نام محصول: سرویس رودخانه شب

نوع سنگ: عقیق دلربا سرمه ای

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن اندازه ی دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
مروارید سنگ ماه تولد خرداد مروارید پرورشی اصل

سرویس مروارید

نام محصول: ست مروارید

نوع سنگ: مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ دست خود را برای اطمینان از اندازه بودن دستبند، ارسال کنید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
عقیق دلربا گردنبند عقیق دلربا دستبند عقیق دلربا گوشواره عقیق دلربا

سرویس مروارید کوهستان (عقیق دلربا قهوه ای)

نام محصول: سرویس مروارید کوهستان

نوع سنگ: عقیق دلربای قهوه ای

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن اندازه ی دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات کامل