سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
عقیق سبز سنگ عقیق سبز گردنبند عقیق سبز دستبند عقیق سبز گوشواره عقیق سبز

ست نوای سبز (عقیق سبز)

نام محصول: ست نوای سبز

نوع سنگ: عقیق سبز

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ دست خود را برای درست بودن اندازه ی دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
گردنبند سودالیت دستبند سودالیت گوشواره سودالیت

سرویس اقیانوس (سنگ سودالیت)

نام محصول: ست اقیانوس

نوع سنگ: سودالیت

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن سایز دستبند، ارسال نمایید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل

سرویس حامی (عقیق چشم ببر)

نام محصول: ست حامی

نوع سنگ: عقیق چشم ببر

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ خود را برای سایز دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
مروارید سنگ ماه تولد خرداد مروارید پرورشی اصل

سرویس مروارید

نام محصول: ست مروارید

نوع سنگ: مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ دست خود را برای اطمینان از اندازه بودن دستبند، ارسال کنید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
عقیق دلربا گردنبند عقیق دلربا دستبند عقیق دلربا گوشواره عقیق دلربا

سرویس مروارید کوهستان (عقیق دلربا قهوه ای)

نام محصول: سرویس مروارید کوهستان

نوع سنگ: عقیق دلربای قهوه ای

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن اندازه ی دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات کامل
گردنبند آمتیست آماتیس آمیتیست

سرویس مستانه (آمتیست)

نام محصول: ست مستانه

نوع سنگ: آمتیست (به شکل آمیتیست و آماتیس هم نوشته می شود)

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ خود را برای سایز دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
گردنبند دست ساز گردنبند سنگ گردنبند آمتیست

گردنبند آرامش

نام محصول: گردنبند آرامش

نوع سنگ: آمتیست (به شکل آمیتیست و آماتیس نیز نوشته می شود)

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

اطلاعات کامل
گردنبند صدف

گردنبند آفرینش

نام محصول: گردنبند آفرینش

نوع سنگ: صدف طبیعی و مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

قد زنجیر قابل تغییر می باشد. در زمان سفارش قد ذلخواهتان را بفرستید.

اطلاعات کامل
گوشواره پروانه گوشواره دستساز گوشواره سودالیت

گوشواره رهایی

نام محصول: گوشواره رهایی

نوع سنگ: سودالیت

نوع پايه: استیل رنگ ثابت

ثبات رنگ: رنگ ثابت/ پروانه ها دوام رنگ بالا

اطلاعات کامل