سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
گردنبند عقیق برزیلی دستبند عقیق برزیلی گوشواره عقیق برزیلی سرویس عقیق برزیلی

سرویس گوهر (عقیق برزیلی و صدف)

نام محصول: سرویس گوهر

نوع سنگ: عقیق برزیلی و صدف طبیعی

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ دست خود را ارسال نمایید تا دستبند محصول اندازه ی دست شما باشد. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
مروارید سنگ ماه تولد خرداد مروارید پرورشی اصل

سرویس مروارید

نام محصول: ست مروارید

نوع سنگ: مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ دست خود را برای اطمینان از اندازه بودن دستبند، ارسال کنید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل