سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
گردنبند سودالیت دستبند سودالیت گوشواره سودالیت

سرویس اقیانوس (سنگ سودالیت)

نام محصول: ست اقیانوس

نوع سنگ: سودالیت

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن سایز دستبند، ارسال نمایید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل

سرویس حامی (عقیق چشم ببر)

نام محصول: ست حامی

نوع سنگ: عقیق چشم ببر

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ خود را برای سایز دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
گردنبند عقیق دلربا گوشواره عقیق دلربا

سرویس رودخانه شب (عقیق دلربا سرمه ای)

نام محصول: سرویس رودخانه شب

نوع سنگ: عقیق دلربا سرمه ای

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن اندازه ی دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
مروارید سنگ ماه تولد خرداد مروارید پرورشی اصل

سرویس مروارید

نام محصول: ست مروارید

نوع سنگ: مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ دست خود را برای اطمینان از اندازه بودن دستبند، ارسال کنید. در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
عقیق دلربا گردنبند عقیق دلربا دستبند عقیق دلربا گوشواره عقیق دلربا

سرویس مروارید کوهستان (عقیق دلربا قهوه ای)

نام محصول: سرویس مروارید کوهستان

نوع سنگ: عقیق دلربای قهوه ای

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی مچ دست خود را برای درست بودن اندازه ی دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها با شما تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات کامل
گردنبند آمتیست آماتیس آمیتیست

سرویس مستانه (آمتیست)

نام محصول: ست مستانه

نوع سنگ: آمتیست (به شکل آمیتیست و آماتیس هم نوشته می شود)

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

لطفا اندازه ی دور مچ خود را برای سایز دستبند ارسال نمایید، در صورت نیاز به تغییر در تعداد سنگ ها، با شما تماس گرفته می شود.

اطلاعات کامل
گردنبند دست ساز گردنبند سنگ گردنبند آمتیست

گردنبند آرامش

نام محصول: گردنبند آرامش

نوع سنگ: آمتیست (به شکل آمیتیست و آماتیس نیز نوشته می شود)

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

اطلاعات کامل
گردنبند صدف

گردنبند آفرینش

نام محصول: گردنبند آفرینش

نوع سنگ: صدف طبیعی و مروارید پرورشی اصل

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

قد زنجیر قابل تغییر می باشد. در زمان سفارش قد ذلخواهتان را بفرستید.

اطلاعات کامل
گردنبند صدف طبیعی

گردنبند پیچش

نام محصول: گردنبند پیچش

نوع سنگ: صدف طبیعی آمونیت

نوع پايه: استیل

ثبات رنگ: رنگ ثابت

 

بلندای زنجیر به دلخواه شما قابل تغییر است، در هنگام سفارش قد دلخواه را برای ما بفرستید.

اطلاعات کامل