سبد خرید
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ست دریای باستانی (فیروزه)

نام محصول: ست دریای باستانی

نوع سنگ: فیروزه (مربوط به شهر بابک)

نوع پايه: استیل و برنج

ثبات رنگ: دوام رنگ بالا

فیروزه… این دیرینه گوهر ایرانی… این محافظ قدیمی انسان در برابر چشم زخم… این سنگ زنده ی جاوید…

محبوب ترین گوهر میان ایرانیان فیروزه است، و وقتی با طرحی ایرانی در هم آمیزد، چشم بیننده را بنوازد.

فیروزه با وجود شما ارتباط برقرار می کند و از صاحب خویش در برابر چشم زخم و نگاه بد محافظت می کند، اگر بیمار شوید رنگ فیروزه نیز به زردی می رود و بیمار می شود و گاهی از دست می رود.

پس همانگونه که او از شما مراقبت می کند خود نیز نیازمند مراقبت شماست.

320,000 تومان